Μελέτη & Σχεδιαμός

Μελέτη & Σχεδιαμός

Στην ΔΕΛΤΑ ΠΙ γνωρίζουμε τη σημασία της σωστής μελέτης και σχεδίασης της κάθε εγκατάστασης.

Η σημασία των επιλογών που έχουν γίνει στην προκαταρκτική φάση του έργου παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της. 

Κάθε έργο που σχεδιάστηκε από ΔΕΛΤΑ ΠΙ έχει μελετηθεί λεπτομερώς, ώστε να ευνοείται η γραμμικότητα και η απλότητα της κάθε διαδικασίας.

Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει εργασία κάτω από πίεση κατά τη διάρκεια των περιόδων συγκομιδής και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι η αξιοπιστία του κάθε εγκατεστημένου στοιχείου. 

Η έννοια του σχεδιασμού μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τη λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του κάθε έργου μας.