Οι φυσούνες φόρτωσης Moduflex είναι σχεδιασμένες για την φόρτωση ξηρών υλικών. Μπορούν να φορτώσουν φορτηγά βυτιοφόρα ή ανοιχτής καρότσας, βαγόνια τρένου ανοιχτού ή κλειστού τύπου και containers. Οι φυσούνες μπορούν να κατασκευαστούν σε πιο στιβαρή έκδοση για την φόρτωση πλοίων και αποθηκών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη  όσον αφορά απόδοση τους, την αντοχή και δυναμικότητα τους.

Οι φυσούνες φόρτωσης καλύπτουν όλες τους τομείς των ξηρών προϊόντων που μπορούν να διακινηθούν, από αγροτικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες.

Οι φυσούνες φόρτωσης μπορούν να παραδοθούν με ένα ολοκληρωμένο πλήρως αυτόνομο σύστημα φίλτρου, ή με σύνδεση για ένα εξωτερικό σακόφιλτρο.

Επιπλέον η βασική γκάμα προϊόντων συμπληρώνεται από μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων τα οποία καθιστούν  δυνατή την λειτουργία των φυσούνων χωρίς σκόνη , λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών.

Η μοναδική αρθρωτή κατασκευή εξασφαλίζει ευελιξία και επιτρέπει την τροποποίηση και επισκευή με ελάχιστο χρόνο διακοπής, και όλοι οι φυσούνες φόρτωσης είναι καλά τεκμηριωμένες και ελέγχονται σχολαστικά πριν από την αποστολή.

Η δυναμικότητα είναι από 150-700 m³/h για τις standard φυσούνες και 250-2800 m³/h  για τις φυσούνες φόρτωσης πλοίων. Το μήκος τους μπορεί να είναι από 1-30 m

Οι φυσούνες φόρτωσης είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς, και παραδίδονται  με την υποχρεωτική τεκμηρίωση. Περαιτέρω,  μπορούν να παραδοθούν σε μια έκδοση για τρόφιμα, και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ATEX, και άλλες αντιεκρηκτικούς παραμέτρους, π.χ. Κατηγορία II Grp. Ε, F και G.