ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ προϊόντων δυσκόλου ροής από λαμαρίνα χαλύβδινη Fe350, κυματοειδούς μορφής, γαλβανιζέ υψηλού βαθμού επιψευδαργύρωσης Ζ-600 g/m², με σκεπή, θυρίδα οροφής, κολώνες, βίδες, αγκύρια πάκτωσης. Μεταλλικός κώνος 66° μοιρών από γαλβανιζέ λαμαρίνα και κολώνες στήριξης γαλβανιζέ.

Τα φορτία είναι υπολογισμένα για ελεύθερη ροή προϊόντος στο σιλό, για προϊόν με πυκνότητα 834 kg/m3. Ταχύτητα ανέμου: 143 km/h.

Το σιλό είναι υπολογισμένο στατικά σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

– ΔΕΙΚΤΕΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

– ΣΚΑΛΑ γαλβανιζέ με προστασία.

– ΠΟΡΤΑ στο κυλινδρικό τμήμα του σιλό