Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση

H ΔΕΛΤΑ ΠΙ, πέρα από την μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια και παραγωγή  του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, αναλαμβάνει και την συναρμολόγηση του συνόλου του έργου οποιουδήποτε μεγέθους, με εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και με τον κατάλληλο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό .

Στην πολυετή ιστορία της, η ΔΕΛΤΑ ΠΙ έχει συναρμολογήσει πλήθος εγκαταστάσεων, με παράδοση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που συμφωνήθηκαν και φυσικά με προτεραιότητα στην ασφάλεια αλλά και την λειτουργικότητα της εγκατάστασης.