ΑΓΡΟΖΩΗ – ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ

  • Home
  • Lq-project
  • ΑΓΡΟΖΩΗ – ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης δημητριακών και παραγωγής ζωοτροφών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 5.000 m³ + 500 m³

Δυναμικότητα διακίνησης: 100 Ton/h

Παραγωγή ζωοτροφών: 10 Ton/h


3 Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 5.000 m³, με σύστημα διακίνησης 100 Ton/h, σύστημα αερισμoύ, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC.

Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 10 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων χωρητικότητας συνολικά 500 m³, βιομηχανικό σφυρόμυλο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικού τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, εγκατάσταση πρέσσας, δίκτυο μελάσσας, σιλό ετοίμων προϊόντων.