ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ

Έργο: Εγκατάσταση σποροδιαλογής οσπρίων – δημητριακών
Δυναμικότητα αποθήκευσης: 
Δυναμικότητα διακίνησης: 10 Ton/h


Εγκατάσταση σποροδιαλογής δυναμικότητας 10 Τon/h, προκαθαρισμός, καθαριστήριο Delta 116, διαλογητήριο ειδικού βάρους GA210, αποποετρωτής TS180, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC