ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ FARM Α.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης δημητριακών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 2.000 Ton + 570 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 100 Ton/h

Ψύξη: 1 Ψυκτικό μηχάνημα


Σιλό επίπεδο αποθήκευσης 2.000 Ton + 570 Ton σιλό με μεταλλικό κώνο για δημητριακά, με σύστημα διακίνησης 100 Ton/h,, σύστημα αερισμό και ψύξη, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC