ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Ε.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και ξήρανσης δημητριακών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 2.000 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 50 Ton/h

Ξήρανση:  250 Ton/24h


Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 2.000 Ton, με σύστημα διακίνησης 50 Ton/h, σιλό ταχείας φόρτωσης, σύστημα αερισμoύ, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCCPLC