ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και παραγωγής ζωοτροφών

Δυναμικότητα αποθήκευσης: 1.500 Ton + 250 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 50 Ton/h

Παραγωγή ζωοτροφών: 8 Ton/h


Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 1.500 Ton, με σύστημα διακίνησης 50 Ton/h, σιλό ταχείας φόρτωσης, σύστημα αερισμoύ, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 8 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων χωρητικότητας συνολικά 250 Ton, βιομηχανικό σφυρόμυλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, δίκτυο μελάσας, γραμμη πελλετοποιήσης, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής