Α.Σ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Έργο: Εγκατάσταση παραλαβής και ξήρανσης δημητριακών

Δυναμικότητα αποθήκευσης:

Δυναμικότητα διακίνησης:  50 Ton/h

Ξήρανση:  10 Ton/h ( υγρασία από 19% σε 14%)


Εγκατάσταση σιλό με διπλή χοάνη παραλαβής, σύστημα διακίνησης 50 Ton/h, ξηραντήριο συνεχούς ροής, προκαθαριστήριο αντεστραμμένου κώνου, σύστημα αερισμού στα σιλό, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Δομικές εργασίες από την ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ