Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β’

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης ρύζιου

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 1.500 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 35 Ton/h

Ξήρανση: 7 Ton/h (με υγρασία από 19% σε 14%)


Σιλό αποθήκευσης 1.500 Ton για ρύζι, με σύστημα διακίνσησης 35 Ton/h, προκαθαρισμός, σιλό υγρού 90 Ton, Ξηραντήριο συνεχούς ροής, σύστημα αερισμό, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Δομικές Εργασίες από την ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ.