Α.Σ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης δημητριακών και παραγωγής ζωοτροφών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 900 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 60 Ton/h

Παραγωγή ζωοτροφών: 2 Ton/h


Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 900 Ton, με σύστημα διακίνησης 60 Ton/h, σύστημα αερισμoύ, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 2 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων κυλινδρόμυλο και σφυρόμυλο, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής.