Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α’

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης και ξήρανσης ρυζιού

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 2.000 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 70 Ton/h

Ξήρανση: 20 Ton/h (με υγρασία από 19% σε 14%)


Σιλό αποθήκευσης 2.000 Ton για ρύζι, με σύστημα διακίνησης 70 Ton/h, Ξηραντήριο συνεχούς ροής, σύστημα αερισμό, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Δομικές Εργασίες από ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ