ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης δημητριακών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 500 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 40 Ton/h


Σιλό επίπεδο αποθήκευσης 500 Ton για δημητριακά, με σύστημα διακίνησης 40 Ton/h, σύστημα αερισμό, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC