ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης δημητριακών και παραγωγής ζωοτροφών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 9.000 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 45 Ton/h
Ξήρανση: 10 Ton/h
Παραγωγή ζωοτροφών: 6 Ton/h

Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 9.000 Ton, με σύστημα διακίνησης 45 Ton/h, σύστημα αερισμoύ, ξηραντήριο συνεχούς ροής, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC
Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 6 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων, βιομηχανικό σφυρόμυλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, δίκτυο μελάσας, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής.