Γ.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και ξήρανσης δημητριακών και παραγωγής ζωοτροφών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 2.700 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 80 Ton/h
Ξήρανση: 10-12 Ton/h
Παραγωγή ζωοτροφών: 5 Ton/h

Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 2.700 Ton, με σύστημα διακίνησης 80 Ton/h, σύστημα αερισμoύ, ξηραντήριο συνεχούς ροής και σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC
Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 5 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων, βιομηχανικό σφυρόμυλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης και πρέσσα.