Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

Έργο: Εγκατάσταση σποροδιαλογής οσπρίων – δημητριακών
Δυναμικότητα: 5 Ton/h

Εγκατάσταση σποροδιαλογής δυναμικότητας 5 Τon/h, προκαθαρισμός, καθαριστήριο Delta 116, διαλογητήριο ειδικού βάρους GA210, αποποετρωτής TS180, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC