Ε.Α.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, ξήρανσης και ψύξης δημητριακών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης:  1.800 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 50 Ton/h

Ξήρανση:  15 Ton/h

Ψύξη: Ψυκτικό μηχάνημα


Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 1.800 Ton, με σύστημα διακίνησης 50 Ton/h, σύστημα αερισμoύ και ψύξης, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCCPLC