ΖΑΓΚΟΤΣΗ Χ. – ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε.

  • Home
  • Lq-project
  • ΖΑΓΚΟΤΣΗ Χ. – ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε.
Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης ρυζιού
Δυναμικότητα αποθήκευσης: 4.000 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 50 Ton/h
Ξήρανση:12-15 Ton/h

Σιλό αποθήκευσης 4.000 Ton για ρύζι, με σύστημα διακίνησης 50 Ton/h, σιλό υγρού 70 Ton, ξηραντήριο συνεχούς ροής, σύστημα αερισμού, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC