ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση σποροδιαλογής 5 Ton/h και εγκατάσταση αποθήκευσης 6000 Ton