ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης δημητριακών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης:  7.800 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 100 Ton/h

Σιλό αποθήκευσης 7.800 Ton για δημητριακά, με σύστημα διακίνησης 100 Ton/h, σιλό υγρού 150 Ton, προκαθαριστήριο, σύστημα αερισμού, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC.