ΜΗΛΙΟΣ Ν. – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.

  • Home
  • Lq-project
  • ΜΗΛΙΟΣ Ν. – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.
‘Εργο: Εγκατάσταση παραγωγής pellet ξύλου
Δυναμικότητα διακίνησης: 1,3-1,8 Ton/h

Πλήρης εγκατάσταση παραγωγής πέλλετς ξύλου δυναμικότητας 1,3-1,8 Ton/h αποτελούμενη από Σφυρόμυλο ΜΜ100 Ισχύς 75kW, Γραμμή πνευματικής μεταφοράς, Πρέσα CLM520HD Ισχύς 160kW, Ψύκτη, Κόσκινο, Ζύγιση -ενσάκιση με θερμοκόλληση, Καδοφόρους αναβατήρες, Σιδηροκατασκευές στήριξης, Εξαρτήματα σύνδεσης, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με ηλεκτρικό πίνακα.