ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης δημητριακών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 5.500 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 175 Ton/h φόρτωση και 100 Ton/h εκφόρτωση


Σιλό αποθήκευσης 5.500 Ton, με σύστημα διακίνησης φόρτωσης σιλό 175 Ton/h και σύστημα διακίνησης εκφόρτωσης σιλό 100Ton/h , τηλεθερμομέτρηση.