ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης δημητριακών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 35.000 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 150 Ton/h
Ξήρανση:
Ψύξη: 2 Ψυκτικά μηχανήματα με δίκτυο μονωμένων αγωγών

Σιλό αποθήκευσης 35.000 Ton, με σύστημα διακίνσησης 150 Ton/h, προκαθαρισμός, σύστημα συντήρησης προϊόντος στο σιλό με αερισμό και ψύξη, τηλεθερμομέτρηση, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους

Σύστημα φόρτωσης οριζόντιας αποθήκης με αλυσομεταφορείς οροφής και αυτόματους πνευματικούς σύρτες.

Σύστημα αερισμού οριζόντιας αποθήκης διερχομένου οχήματος