ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης σόγιας
Δυναμικότητα Αποθήκευσης:  25.000 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 300 Ton/h
Ξήρανση: 
Ψύξη:  1 Ψυκτικό μηχάνημα

Σιλό αποθήκευσης 25.000 Ton για δημητριακά, με σύστημα διακίνησης 300 Ton/h, προκαθαριστήριο 50 Ton/h, σύστημα αερισμού και ψύξης, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC.