ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε.

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης δημητριακών και παραγωγής ζωοτροφών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 5.200 Ton + 700 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 100 Ton/h

Ψύξη: 1 Ψυκτικό μηχάνημα

Παραγωγή ζωοτροφών: 5 Ton/h


Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 5.200 Ton, με σύστημα διακίνησης 100 Ton/h, σιλό ταχείας φόρτωσης, σύστημα αερισμoύ και ψύξης, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητα 5 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων χωρητικότητας συνολικά 700 Ton, βιομηχανικό σφυρόμυλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, εγκατάσταση πρέσσας, δίκτυο μελάσας, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής.