ΤΑΝΚΟ PETFOOD A.E.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης δημητριακών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 2 x 185 Ton/έκαστο

Δυναμικότητα διακίνησης: 80 Ton/h


Εγκατάσταση σιλό  αποθήκευσης 2 x 185 Ton, με μεταλλικό κώνο και ενισχυμένο δακτύλιο στήριξης και σύστημα διακίνησης 80 Ton/h 

Εγκατάσταση ημι-αυτόματου συστήματος ζυγιστικής – σακιαστικης – συρραπτικής για σάκους ανοιχτού στομίου 20-40 kg, με δυναμικότητα έως και 400 σάκους / h και  τροφοδοσία του σύστηματος ζύγισης από inox αλυσομεταφορέα