ΤΕΡΖΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης δημητριακών και παραγωγής ζωοτροφών

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 4.000 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 75 Ton/h

Ξήρανση:  10 Ton/h

Ψύξη: 1 Ψυκτικό μηχάνημα

Παραγωγή ζωοτροφών: 5 Ton/h


Σιλό αποθήκευσης δημητριακών 4.000 Ton, με σύστημα διακίνησης 75 Ton/h, σιλό ταχείας φόρτωσης, σύστημα αερισμoύ και ψύξης, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητας 5 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων, βιομηχανικό σφυρόμυλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, δίκτυο μελάσας, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής.