ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ Α.Ε.

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης, ξήρανσης και ψύξης δημητριακών και εργοστάσιο ζωοτροφών 5ton/h με πρέσσα.

Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 4.000 Ton

Δυναμικότητα διακίνησης: 75 Ton/h

Ξήρανση: 400 Ton/24h

Ψύξη: 1 ψυκτικό μηχάνημα

Πρέσσα: 5 Ton/h

 


Σιλό αποθήκευσης 4.000 Ton για δημητριακά, με σύστημα διακίνησης 75 Ton/h, Ξηραντήριο συνεχούς ροής, ψυκτικό μηχάνημα, σύστημα αερισμού, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC

Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητας 5 Ton/h, με σιλό δημητριακών και αλευρωδών προϊόντων, βιομηχανικό σφυρόμυλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δοχεία δοσιμετρίας α’ υλών, δοσιμετρικό σύστημα με ζυγοχόανη, οριζόντιο αναμίκτη βιομηχανικόυ τύπου με σύστημα ταχείας εκκένωσης, πρέσσα δημητριακών, δίκτυο μελάσσας, σιλό ετοίμων προϊόντων, ζυγιστική σακκιαστική μηχανή με γραμμή συρραφής.