ΤΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Έργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης και ξήρανσης δημητριακών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 4.000 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 60  Ton/h
Ξήρανση: 12 Ton/h

Σιλό αποθήκευσης 4.000 Ton για δημητριακά, με σύστημα διακίνησης 60 Ton/h, Ξηραντήριο συνεχούς ροής, σύστημα αερισμού, σύστημα τηλεθερμομέτρησης, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, MCC, PLC