ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

‘Εργο: Εγκατάσταση αποθήκευσης και συντήρησης δημητριακών
Δυναμικότητα Αποθήκευσης: 10.500 Ton
Δυναμικότητα διακίνησης: 60 Ton/h
Ξήρανση: 300 Ton/24h
Ψύξη: 1 Ψυκτικό μηχάνημα

Σιλό αποθήκευσης 10.500 Ton, με σύστημα διακίνσησης 60 Ton/h, προκαθαρισμός, σύστημα συντήρησης προϊόντος στο σιλό με αερισμό και ψύξη, τηλεθερμομέτρηση, περιστρεφόμενους εξαγωγείς μόνιμους

Σύστημα φόρτωσης οριζόντιας αποθήκης με αλυσομεταφορείς οροφής και αυτόματους πνευματικούς σύρτες.

Σύστημα αερισμού οριζόντιας αποθήκης διερχομένου οχήματος