ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ αποτελούμενος από κάδο και άξονα ανάδευσης  με  πτερύγια διατεταγμένα σε ελικοειδή διάταξη αντιθέτου φοράς. Ο άξονας εδράζεται σε ένσφαιρα έδρανα.

Ανθρωποθυρίδα επιθεώρησης και τροφοδοσίας των υλικών. Ελεύθερο ύψος εκκένωσης 1000 mm.

Η ολική εκκένωση του προιόντος γίνεται με το άνοιγμα καταπακτής καθ’ολο το μήκος του πυθμένα κινούμενη αυτόματα με 2 πνευματικά έμβολα ελεγχόμενα από ηλεκτροβαλβίδα.

Ηλεκτρομειωτήρας και μετάδοση κίνησης με αλυσίδα ή ιμάντες.

Χωρητικότητα από 250 εως 1000 Kg (2.500m³).

Ισχύς από 5,5KW εως 15 kW

Δείκτης αναμειξιμότητος CV <5%.

ΔΟΧΕΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ αναμίκτη ίδιας χωρητικότητας

Ενσωματωμένος εξαγωγέας Φ250 σε όλο το μήκος του με επιπλέον τμήμα 1 m

Ηλεκτρομειωτήρας 3 kW