Σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας αποτελούμενο από:

– Σιλό ζωοτροφών

– Χοάνη – προσαρμογή παραλαβής από σιλό

– Σωλήνες από PVC

– Σπιράλ χαλύβδινο υψηλής αντοχής

– Κεφαλή κίνησης

– Εκροές κατά ζήτηση

– Κινητήρας 1ΗΡ

– Ηλεκτρικό πίνακα