Η γραμμή συλλογής σκόνης χρησιμεύει στην απαγωγή της σκόνης που παράγεται από την λειτουργία των μηχανημάτων επεξεργασίας δημητριακών.

Η σκόνη απορροφάται με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα ανάλογης ισχύος, διαμέσου ενός δικτύου σωληνώσεων και οδηγείται σε έναν κυκλώνα διαχωρισμού των πιο βαρέων αντικειμένων.

Ο αέρας καταλήγει σε ένα φίλτρο με μάνικες* οι οποίες φιλτράρουν τον αέρα, καθώς αυτός περνά από αυτές, και κατακρατούν τη σκόνη η οποία συγκεντρώνεται σε σάκους στη βάση του φίλτρου.

Η εγκατάσταση αποτελείται από:

ΚΥΚΛΩΝΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΑΝΙΚΕΣ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

*Δεν τοποθετείται φίλτρο όταν η εγκατάσταση του κυκλώνα γίνεται σε εξωτερικό χώρο