Μεγάλης σημασίας για μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ξήρανσης δημητριακών.

Η δειγματοληψία σπόρων γίνεται με μηχανικό τρόπο το οποίο επιτρέπει την χορήγηση της σωστής ομογένειας δειγμάτων. Η μεταφορά με αέρα λειτουργεί μόνο όταν η ράβδος δειγματοληψίας εξέλθει εντελώς από το δείγμα έτσι ώστε να μην αναδεύεται το δείγμα κατά τη λήψη, και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ομοιομορφία του.

– Μεταφορά δείγματος εως 10 m

– Διάμετρος ακροσωληνίου Φ67 mm

– Βραχίονας τηλεσκοπικός τηλεχειριζόμενος

– Βάση – κολόνα και υδραυλικό σύστημα κινήσεων

– Δειγματοληψία με σπείρα και μεταφορά με αέρα

– Χειριστήριο τηλεχειρισμών

– Ταχεία και ακριβή ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημητριακών