ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ κατάλληλος για την εξαγωγή προϊόντων δυσκόλου ροής από τα σιλό, με διάμετρο μέχρι 2,5 m. Αποτελείται από ένα κωνικό τμήμα στο οποίο προσαρτάται ένας κοίλος δίσκος μέσω ράβδων ανάρτησης. Ανάμεσα στον κώνο και τον δίσκο, ένας ελαστικός δακτύλιος εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση της ένωσής τους. Ένας μηχανικός δονητής ο οποίος είναι προσαρτημένος πάνω στο δίσκο εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εξαγωγή του προϊόντος.
Η κλίση του κώνου ποικίλει και καθορίζεται από τη δυσκολία ροής του εκάστοτε προϊόντος. Για άλευρα εφαρμόζεται κλίση 20°.
Κατηγορία: