ΖΥΓΟΧΟΑΝΗ δοσιμετρίας αυτόματη, κυλινδρικής μορφής διαφόρων διαμέτρων και χωρητικότητας, από λαμαρίνα συγκολλητή επιβερνικωμένη με δύο στρώσεις  αντισκωριακό και μία στρώση  ρητινούχο χρώμα. Κώνος εκκροής 67° και στόμιο για προσαρμογή σύρτη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Σύρτης αυτόματος πνευματικός 350x350mm

ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ ικανότητος 500 kg η κάθε μία.

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ζύγισης και δοσιμέτρησης

Κατηγορία: