Τα προκαθαριστήρια/καθαριστήρια σειρά DELTA είναι σχεδιασμένα για τον καθαρισμό όλων των δημητριακών, σπόρων, οσπρίων κ.τ.λ. Η βάση και το πλαίσιο είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο μορφοσίδηρο βαρέως τύπου, έχοντας όλα τα περιστρεφόμενα μέρη καλά προστατευμένα. Τα πλαίσια των κοσκίνων και το σύστημα αναρρόφησης είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ, ανθεκτικό στα έντομα και την υγρασία.

Το προκαθαριστήριο/καθαριστήριο σειρά DELTA διαθέτει δονούμενο τροφοδότη ισχύος 0,75kW, με ρυθμιστή ταχύτητας περιστροφής του. Όλα τα κόσκινα ταλαντεύονται μέσω ενός κεντρικού συστήματος παράγοντας ελεύθερη δόνηση. Η μετάδοση κίνησης γίνεται με ιμάντα μέσω ενός κινητήρα ισχύος 1,5Kw.

Το σύστημα αναρρόφησης ελέγχει τη ροή του αέρα και απομακρύνει τα ελαφρά, ανεπιθύμητα υλικά. Τα ανεπιθύμητα υλικά συγκεντρώνονται σε δύο θαλάμους και εξάγονται, από αυτούς, με δύο κοχλίες εκφόρτωσης. Η ομαλή ροή του αέρα εξασφαλίζεται από δύο ανεμιστήρες οι οποίοι κινούνται από έναν κινητήρα ισχύος 1,5kW μέσω ιμάντα.

Κατηγορία: