Κοχλιομεταφορέας ανοικτού καναλιού κατάλληλος για οριζόντια μεταφορά ξηρών και κοκκωδών υλικών. Τυποποιημένες κατασκευές κεφαλής, τέρματος και ενδιάμεσου τμήματος.

Το ενδιάμεσο τμήμα διατίθεται σε μήκος 1,2 & 3 m, ανάλογα με το εκάστοτε ολικό μήκος του κοχλία. Η σύνδεση των τμημάτων της κάσσας γίνεται με φλάντζα και οι εσωτερικές στηρίξεις  με συνθετικά κουζινέτα.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις η μετάδοση κίνησης παρέχεται μεσω ιμάντων, αλυσίδας ή κοπλέρ και η αντίστοιχη ηλεκτροκίνηση.