Ο Διάτρητος Κυλινδρικός Διαχωριστής χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση μήκους όλων των κοκκωδών υλικών, όπως σιτάρι, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι, εκλεκτοί σπόροι, φακές, ραβδιά από ηλίανθο ή ζαχαρότευτλα, πλαστικά σωματίδια κλπ. καθώς και για την εξαγωγή ανεπιθύμητων κοντών ή μεγάλων προσμίξεων.

Το υλικό ρέει στο εσωτερικό του περιστρεφόμενου κυλίνδρου, του οποίου το κάλυμμα είναι εξοπλισμένο με ειδικές τσέπες έλξης ή σφαιρικού σχήματος για την ακρίβεια στην επιλογή του μεγέθους, τον καθαρισμό και την διαλογή κοκκώδων προϊόντων σύμφωνα με τις διαφορές τους στο πλάτος και το πάχος.

Κατηγορία: