ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ εξαγωγέας (σκούπα) μόνιμος αυτόματος για την ολική εκκένωση του υπολοίπου κώνου προϊόντος στο σιλό.
Κατασκευή βαρέως τύπου, αποτελούμενη από κεντρική κίνηση με ηλεκτρομειωτήρα τροφοδοτούμενος μέσω περιστρεφόμενου διανομέα (ψύκτρα).
Κεντρική στήριξη με βάση στο μπετόν και κοχλίας μεταφοράς καταλλήλου βήματος και διαμέτρου ανάλογος με την δυναμικότητα εκφόρτωσης του σιλό.
Ειδική ρόδα (τύπου ερπύστρια) με λαστιχένια ένθετα στο τέλος του εξαγωγέα, πλήρης δομή προστασίας σε όλο το μήκος του εξαγωγέα και ρυθμιζόμενη λαστιχένια ξύστρα.
Περιστρεφόμενος διανομέας και ηλεκτρομειωτήρας σε ζώνη ATEX 22
Τερματικό ασφαλείας στην πόρτα του σιλό.
Διαστάσεις από 4 έως 9 m με εγκατεστημένη ισχύ από 4 έως 9,2 kW.