ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ  με κόσκινα αφαιρετά, μεταβαλλόμενης κλίσης και πλευρικές πόρτες  για εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού. Κατάλληλο για τον διαχωρισμό μεγάλων και μικρών αντικειμένων.

ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΟΥ για αναρρόφηση σκόνης.

Ρύθμιση της παροχής του αέρα, ανεμιστήρας, κυκλώνας για την  κατακράτηση σκόνης και γαλβανιζέ σωληνώσεις.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΒΟΥΡΤΣΕΣ καθαρισμού κοσκίνων

ΣΤΗΡΙΓΜΑ προκαθαριστηρίου από σιδηροκατασκευή με κοιλοδοκό και σιδηρογωνιές επιβερνικωμένο με δύο στρώσεις αντισκωριακό  και μια RALL 9001.

Σκάλα γαλβανιζέ και κιγκλίδωμα ασφαλείας.