Από λαμαρίνα χαλύβδινη Fe350, κυματοειδούς μορφής, γαλβανιζέ υψηλού βαθμού επιψευδαργύρωσης Ζ-600 g/m², πλήρη με σκεπή, θυρίδα οροφής, κολώνες, πόρτα στο κυλινδρικό τμήμα, βίδες, αγκύρια πάκτωσης.

Τα φορτία είναι υπολογισμένα για ελεύθερη ροή προϊόντος στο σιλό, για προϊόν με πυκνότητα 834 kg/m3. Ταχύτητα ανέμου: 143 km/h.

Το σιλό είναι υπολογισμένο στατικά σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :

ΔΕΙΚΤΕΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

ΣΚΑΛΑ γαλβανιζέ με προστασία.