– Χωρητικότητες από 80 μέχρι 25.000 m³

– Στατικοί υπολογισμοί φορτίων με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες) λαμβάνοντας υπ’ όψη τους σεισμικούς συντελεστές

– Τα φορτία είναι υπολογισμένα για ελεύθερη ροή προϊόντος στο σιλό, για προϊόν με πυκνότητα 834 kg/m3.

– Ταχύτητα ανέμου: 143 km/h.

– Όλα τα εξαρτήματα (φύλλα λαμαρίνας, κολόνες και στηρίγματα) αποτελούνται από χαλύβδινη λαμαρίνα αντοχής S350 κυματοειδούς μορφής, με βαθμό επιψευδαργύρωσης 600gr/m²

– Γαλβανιζέ βίδες ποιότητας 8.8 και 10.9

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :

ΔΕΙΚΤΕΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

ΣΚΑΛΑ γαλβανιζέ με προστασία.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ οροφής σιλό