ΣΙΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ προϊόντος από λαμαρίνα χαλύβδινη Fe350, κυματοειδούς μορφής, γαλβανιζέ υψηλού βαθμού επιψευδαργύρωσης Ζ-600 g/m², με σκεπή, θυρίδα οροφής, κολώνες,  βίδες, αγκύρια πάκτωσης.

Μεταλλικός κώνος 30° από γαλβανιζέ λαμαρινα και κολώνες στήριξης γαλβανιζέ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :

ΔΕΙΚΤHΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

ΣΥΡΤΗΣ χειροκίνητος 250 χ  250 mm με χειρισμό από το έδαφος.

Φορέας στήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα