ΣΙΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ προϊόντος από λαμαρίνα χαλύβδινη Fe350, κυματοειδούς μορφής, γαλβανιζέ υψηλού βαθμού επιψευδαργύρωσης Ζ-600 g/m², πλήρη με σκεπή, θυρίδα οροφής, κολώνες,  βίδες, αγκύρια πάκτωσης. Μεταλλικός κώνος 30° από γαλβανιζέ λαμαρινα και κολώνες στήριξης γαλβανιζέ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :

ΔΕΙΚΤHΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

ΣΥΡΤΗΣ χειροκίνητος 250 χ  250 mm με χειρισμό από το έδαφος.

Μεταλλικός φορέας στήριξης γαλβανιζέ εν θερμώ με σκάλα ανόδου επισκέψεως στην βάση του σιλό και στην οροφή.