Εγκατάσταση τροφοδοσίας – δοσιμέτρησης υγρών (μελάσας ή λάδι) στο μίγμα ζωοτροφών κατά την ανάμιξη. Η εγκατάσταση αποτελείται από δεξαμενή Α’ υλών που είναι υποχρέωση του πελάτη.
– ΑΝΤΛΙΑ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ κατάλληλη για παχύρρευστα υγρά με ηλεκτρομειωτήρα
– ΦΙΛΤΡΟ ΙΝΟΧ
– ΔΟΧΕΙΑ ημερήσιας κατανάλωσης ανοξείδωτα, διπλού τοιχώματος θερμαινόμενα
– ΑΝΤΛΙΑ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ κατάλληλες για παχύρρευστα υγρά με ηλεκτρομειωτήρα
– ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΙΤΡΩΝ ανοξείδωτος για την συλλογή πληροφοριών ως προς την ποσότητα του.
– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
– ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ
– ΒΑΛΒΙΔΑ ηλεκτροπνευματική
– ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ για την δημιουργία νέφους
– ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ με σωληνώσεις εύκαμπτες και βάση στήριξης του ψεκαστήρα στην χαρμανιέρα.
– ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ γαλβανιζέ 1”, με τα απαραίτητα εξαρτήματα συνδέσεων όπως κούρβες ενώσεις, βάνες κ.λ.π.
– ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ πίνακας με γενικό διακόπτη, διακόπτες τηλεχειριζόμενους, αυτοματισμούς λειτουργίας. Πλήρης ηλεκτρολογική  εγκατάσταση με κατάλληλες καλωδιώσεις υλικά συνδέσεων και προστασίας.