Τηλεθερμομέτρηση με PLC

– Έλεγχος των θερμοκρασιών του προϊόντος με αυτόματη σάρωση

– Καταγραφή και απομνημόνευση των ενδείξεων.

– Κεντρική μονάδα με PLC

– Καθετήρες ελέγχου θερμοκρασίας με ψηφιακά αισθητήρια

 

Τηλεθερμομέτρηση με ΗΥ

– Έλεγχος των θερμοκρασιών του προιόντος με αυτόματη σάρωση

– Καταγραφή και απομνημόνευση των ενδείξεων και εκτύπωση των δεδομένων

– Κεντρική μονάδα σε PC

– Καθετήρες ελέγχου θερμοκρασίας με ψηφιακά αισθητήρια