ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΤΙΚΟ με μάνικες από κατάλληλο ύφασμα διαχωρισμού αέρα-σκόνης

Σιδηροκατασκευή στήριξης των μανικών με χοάνη εξαγωγής σε Φ 200 mm για τοποθέτηση σακιού συλλογής σκόνης

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει κυκλώνα διαχωρισμού σκόνης με σιδηροκατασκευή στήριξης και αεροφράκτη