ΦΙΛΤΡΟ ΧΟΑΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΕΣ αυτοκαθαριζόμενο για την συλλογή της σκόνης από την χοάνη παραλαβής

Διαστάσεις 2100 x 1130 x 5220 mm ύψος

Απαγωγή του αέρος με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα παροχής 11100/5400 m3/h και μανομετρικού 45/124 mm H2O, ισχύος 5,5kw

Αρ. μάνικες 48.

Επιφάνεια φίλτρων : 43.20 m² και σχέση φιλτραρίσματος 2,08 m3/m² το ελάχιστο

Ο καθαρισμός των φίλτρων επιτυγχάνεται με πεπιεσμένο αέρα 6-8 bar μέσω 6  ηλεκτροβαλβίδων 1”